0

Osvoji nakupovalni bon v vrednosti 100 € na Zapatosu!

04 Mar 2024
pri ATTITUDE Geo

Pravila kampanje:

Člen. 1. Organizator akcije

Organizator akcije "Osvoji nakupovalni bon za 100€ na Zapatosu!" (v nadaljevanju "promocija" ali "kampanja") je S.C. Boutique Mall S.R.L., s sedežem v CTPARK Nord, Soseaua de Centura 5, Stefanestii de Jos, Bukarešta, Ilfov, z edinstveno registrsko kodo 29479700, registrsko številko v poslovnem registru J40/15220 /21.12.2011, v nadaljevanju bo vsako sklicevanje nanje potekalo pod imenom "Organizator" ali preprosto "Zapatos". Udeleženci programa so dolžni upoštevati pogoje in določila Uradne uredbe, v skladu s tistimi, ki so navedeni spodaj (v nadaljevanju "Uradna uredba"). Uradni predpisi so na voljo vsem udeležencem kampanje za posvetovanje na spletni strani www.zapatos.si.

Zapatos si pridržuje pravico do spremembe ali spreminjanja teh Uradnih pravil, pri čemer takšne spremembe začnejo veljati šele po predhodni objavi predstavitve teh sprememb na spletni strani www.zapatos.si ali na Facebook strani mesto.

Člen. 2. Opis akcije

2.1. V okviru te akcije Zapatos podeli 100 bonov v vrednosti 100 evrov pod pogoji iz čl. 3.1. Natečajno obdobje traja od 01.03.2024 do 07.03.2024.

2.2. Nagrade bodo podeljene in dostavljene zmagovalnim udeležencem po žrebanju 25.3.2024. Žrebanje bo potekalo na spletnem mestu random[.]org in sodelovali bodo vsi ljudje, ki so naročili izdelke v vrednosti najmanj 20 evrov.

Najmanjši znesek nakupa ne sme vključevati stroškov dostave.

2.3. Nagrade bodo podeljene v največ 14 koledarskih dneh od datuma objave zmagovalcev. Naročila morajo ostati veljavna, naročila s statusom vračila niso vključena v nagradno igro.

2.4. Organizator si pridržuje pravico do preklica goljufivih registracij, z goljufivimi mislimo: manjkajoči e-poštni naslov, neveljavni e-poštni naslovi, začasni e-poštni naslovi, ki se uporabljajo samo za sodelovanje v nagradni igri itd.

2.5 Nagrade ni mogoče zamenjati za denarno vrednost.

2.6 Nagrade so sestavljene iz:

100 bonov v vrednosti 100 evrov.* (500 lei / 200 lv / 40.000 Ft / 2500 Czk / 433 zl / 100 evrov, nominalna vrednost bona)

* Kupon ni mogoče kombinirati z drugimi obstoječimi boni na spletni strani. Če znesek bona ni v celoti porabljen, bo izgubljen, ne da bi ga bilo mogoče uporabiti za prihodnje naročilo. Veljavnost bona je do 31.08.2024.

**Izdelkov, izbranih z danim kuponom, ni mogoče vrniti. Če bo kupec vseeno želel vrniti enega ali več izdelkov, se njihova vrednost ne vrne v gotovini in bo zadevni znesek izgubljen. Izdelke, izbrane s kuponom, lahko spremenite v primeru neujemanja velikosti.
Če izbrani model ni na voljo v želeni velikosti za zamenjavo, se lahko kupec odloči za drug enakovreden izdelek.
Če pa želi kupec izdelek višje vrednosti, krije razliko v ceni izdelka. Če kupec izbere izdelek z nižjo vrednostjo, izgubi razliko v ceni ali izbere drug izdelek z doplačilom pripadajoče razlike (kot v zgornji situaciji - izbira izdelka z višjo vrednostjo v menjavi).
V vseh primerih: Menjalne provizije so odgovornost stranke.

2.7. Na žrebanju bo izžrebanih tudi deset rezerv, tako da v primeru, da eden ali več nagrajencev zavrne nagrado ali se po preverjanju izkaže, da kršijo pravila, nagrade prejmejo udeleženci, izžrebani kot rezerve.

2.8. Vsak udeleženec je upravičen do ene nagrade. Če je udeleženec izžreban drugič, gre njegova nagrada v rezervo.

2.9. Nagrajenci bodo obveščeni po telefonu in elektronski pošti. Nagrajenci, ki se ne odzovejo v 7 dneh ali zavrnejo nagrado, izgubijo pravico do kasnejšega prevzema te nagrade. V tem primeru gre nagrada eni izmed rezerv.

Člen. 3. Upravičenci promocije. Mehanizem kampanje

3.1. Z vsakim naročilom, oddanim v promocijskem obdobju (01.03.2024 - 07.03.2024) prek naših spletnih trgovin v: Romuniji, Bolgariji, Madžarski, Grčiji, Hrvaški, Italiji, Sloveniji, Poljski, Slovaški, Češki, Španija, Francija, Portugalska, Estonija, Latvija, Moldavija, Nemčija. Ste samodejno vključeni v nagradno igro.

Vsak posamezni udeleženec s prijavo v akcijo zagotavlja:

- da je starejši od 18 let;

- da ima stalno ali bivališče (tudi začasno) v eni izmed sodelujočih držav

- da ima popolno in nespremenjeno uporabno in vadbeno sposobnost;

Pravne osebe lahko sodelujejo v kampanji preko zakonitih ali običajnih zastopnikov, ki s tem lahko dokažejo svojo kakovost. Zakoniti zastopnik: tisti, ki lahko po zakonu zastopa pravno osebo (npr. neomejeno: upravitelj, predsednik upravnega odbora, predsednik društva ali fundacije ipd.). Konvencionalni zastopnik tisti, ki lahko zastopa pravno osebo na podlagi pooblastila/delega/pooblastila, ki ga da zakoniti zastopnik.

3.2. Naslednje osebe nimajo pravice sodelovati v tej kampanji:

a. podrejenih (vključno z zaposlenimi, vendar ne omejeno na) organizatorja.

b. družinski člani zgoraj navedenih strank (ki jih sestavljajo otroci, starši, zakonec, sorodniki);

c. osebe, mlajše od 18 let, dopolnjene starosti pred koledarskim datumom sodelovanja v kampanji.

d. zaposleni (vključno z, vendar ne omejeno na zaposlene) Boutique Mall SRL

3.3. Akcije ni mogoče kombinirati z drugimi boni ali promocijskimi akcijami.

3.4. Nagrade so nenominalne in neprenosljive med fizičnimi in/ali pravnimi osebami.

3.5. Če organizator meni, da je določena udeležba sumljiva za goljufijo, si pridržuje pravico, da jo odpove, ne da bi predhodno obvestil zadevnega udeleženca.

3.6. V primeru, da sodelujoči ne želi izkoristiti nagrade, kot je opisano v Uradnih pravilih, izgubi pravico do podelitve nagrade.

3.7. Organizator šteje prijavo v akcijo kot implicitno sprejemanje teh Pravil in vse podatke o udeležencu, ki jih posreduje, šteje za resnične in točne. V primeru odkritja kakršnih koli nedoslednosti v zvezi z zgoraj navedenim, organizator navedenega sodelovanja ne bo štel za veljavnega in bo preklical pravico do izkoristiti nagrado, brez kakršnih koli drugih nadomestil ali plačil.

3.8. S prijavo v kampanjo sodelujoči dajejo izrecno soglasje za uporabo svojih osebnih podatkov in slike v oglaševalske namene. 

Člen. 4. Obdobje, kraj in način izvedbe akcije

4.1. Akcija bo potekala na naslednji način: - preko naših spletnih trgovin v državah navedenih v 3. točki.

4.2. Vsak uporabnik, ki je med 1. marcem 2024 in 7. marcem 2024 kupil izdelke v vrednosti najmanj 20 €, samodejno sodeluje v nagradni igri z možnostjo.

   Priložnosti se podelijo na naslednji način:

Naročilo, ki vsebuje izdelke v vrednosti najmanj 20 €, brez stroškov dostave, se šteje za priložnost.

Več oddanih in prevzetih naročil, več možnosti za dobitek,

Člen. 5. Prekinitev, prenehanje in spreminjanje akcije

5.1 Akcija se konča takoj, ko je dosežen rok. Po izpolnitvi tega roka izpolnitev pogojev iz tega pravilnika strankam ne daje več pravice do sodelovanja v akciji.

5.2. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli prekine promocijo in/ali spremeni pravila sodelovanja, hkrati pa se zavezuje, da bo svojo odločitev v zvezi s tem objavil z obvestilom na spletni strani Zapatos.

5.3. Za situacije iz točke 6.1. in 6.2., organizator nima več nikakršnih obveznosti do sodelujočih v zvezi z vračilom kakršnega koli zneska denarja kot odškodnine ali drugih podobnih zahtevkov.

Člen. 6. Sodni spor

6.1. Morebitne spore med Zapatosom in sodelujočimi v tej kampanji bodo reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa bodo spore reševala pristojna romunska sodišča na sedežu organizatorja.

6.2. Morebitne pritožbe v zvezi z izvajanjem kampanje lahko pošljete na naslednji naslov: CTPARK Nord, Soseaua de Centura 5, Stefanestii de Jos, Bukarešta Ilfov v največ 2 dneh po koncu kampanje. Po tem datumu organizator ne bo več upošteval nobenih pritožb.

Člen. 7. Končne določbe

7.1. S sodelovanjem v akcijah organizatorja sodelujoči izjavljajo, da soglašajo, da bodo spoštovali in upoštevali vsa določila, pogoje in določila iz teh Pravil ter dodatnih dokumentov k njim.

7.2. Zapatos si pridržuje pravico do spremembe predpisov med obdobjem kampanje, brez predhodnega obvestila, tako da jih preprosto objavi na spletni strani Zapatos za zadevno državo ali na Facebook strani spletnega mesta.

7.3. Zapatos si pridržuje pravico do preverjanja in spremljanja načina izvajanja kampanje.

7.4. Zapatos si pridržuje pravico, da dokončno izključi katerega koli udeleženca kampanje, ki bi lahko z goljufivim vedenjem vplival na nemoten potek kampanje.

7.5. Zapatos ne prevzema nobene pomanjkljivosti, ki bi nastala zaradi nenapovedanih prekinitev/motnje delovanja internetnega ponudnika ali blokiranja notranjega dostopa zaradi prezasedenosti omrežja v obdobjih intenzivnega prometa.

7.6. S sodelovanjem v kampanji se vsi udeleženci strinjajo in se zavezujejo, da bodo spoštovali in izpolnjevali vse zahteve in pogoje, ki jih nalaga organizator s temi Uradnimi pravili, neupoštevanje le-teh pa potegne osebno in izključno odgovornost udeležencev.

7.7. S sodelovanjem v tej promociji udeleženec na lastno odgovornost izjavlja, da je prebral in se strinja z naslednjim:

a. udeleženec je izključno odgovoren za vsako izjavo, ki ni v skladu z resničnostjo;

b. sodelujoči izjavlja, da nima fizičnih ali duševnih obolenj, ki bi onemogočale uporabo strani ali nagrade.

c. sodelujoči je seznanjen z običajnimi pogoji koriščenja osvojene nagrade in jih lahko izkoristi, ne da bi pri tem predstavljal nevarnost za svoje zdravje in telesno celovitost ter/ali okolico.

7.9 Za vsak dostop do spletnega mesta kampanje udeleženec krije stroške dostopa do interneta, ki jih določi ponudnik storitev.

7.10. Organizator:

a. je udeleženec oproščen vsakršne odgovornosti za vso škodo, ki jo udeleženci utrpijo v zvezi s ponujeno nagrado po trenutku prevzema le-te, ne glede na naravo te škode, s prostovoljnim soglasjem, podanim s samim sodelovanjem v tej akciji, med drugim vključno s telesnimi poškodbami in/ali zdravstvenimi poškodbami oziroma poškodbami ali škodo na premoženju;

b. ne odgovarja za morebitno škodo ali škodo, ki jo povzroči udeležencev tretjim osebam v zvezi s ponujeno nagrado, ne glede na naravo te škode;

7.11. Organizator promocije ne prevzema odgovornosti v naslednjih primerih: - za nepopolne, netočne ali napačne prijave, kot tudi za tiste, ki so opravljene po preteku obdobja akcije; za izgube ali zamude pri prenosu zgoraj opisanih vnosov oglaševalskih akcij ali odzivnih sporočil, ki jih določajo dejavniki, ki so zunaj volje ali nadzora organizatorja; za nenapovedane prekinitve internetne storitve s strani lastnih ponudnikov ali blokado dostopa do interneta zaradi prezasedenosti omrežja v obdobjih intenzivnega prometa; za morebitne spore v zvezi s pravicami do uporabe telefonov, kjer so bile aplikacije naložene; za prijavo v akcijo po izteku roka ali pred datumom dejanskega začetka akcije;

7.12. Organizator prevzema odgovornost samo glede razvoja mehanizma akcije in podelitve nagrade.

Organizator, S.C. BOUTIQUE MALL SRL, Romunija

Komentarji

Odlično...
odlično
Koper, dne 26.03.2024. ob 21:30 uri sporočeno na INFO@ZAPATOS
hAI, TELEFONSKO ŠTEVILKO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 09-17 URE
KI JO NAVAJATE (+38617778248) NA TO KONTAKTNO ŠTEVILKO NI POVEZAVE
ZATO PROSIM NE INSINUIRAJTE -TA ŠTEVILKA JE FAKE-NEWS PA TEGA NE BODI GA TREBA KAJNE . & HAY EMA, Koper (Slowenien)
Hai na Zapatos- den 26.03.2024. 21:09 h
Idealno bi bilo, da je mogoče poklicati na kontaktno telefonsko številko in
se informirati o določenih artiklih.
Nimajo starejši INTERNETA in veliko jih je, ki NE znajo komunicirati z Internetom, zato je kontaktna številka NUJNA. Toliko in Lp H.Ema
Napiši mnenje